Budynek Urzędu Gminy będzie miał nowy dach ....

 

Dzięki zabiegom i staraniom władz Gminy Solec nad Wisłą udało sie pozyskać środki na remont  budynku Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą,  ul. Rynek 1. Zakres robót obejmuje wymianę więźby dachowej oraz całego pokrycia dachowego oraz orynnowania . Środki w kwocie 270 642,00 ( dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa zł ),o które wnioskowaliśmy do  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  pochodzą z  ,,Dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków". O tym jak ważna jest inwestycja zarówno ze względów  estetycznych jak i praktycznych nie trzeba nikogo przekonywać. O postępie prac będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

DJI 0013