Zbliża się termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności II raty upływa
w dniu 15 maja 2018 roku i obejmuje miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2018 roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania u inkasenta, w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Solcu nad Wisłą po pobraniu formularza dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy
Nr 67913500080000117920000030 (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).