Zarządzenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia dnia 1 czerwca 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

 

 

zarzadzenie 35 2018 zz