Zapraszamy do aplikowania w konkursie "Działaj Lokalnie"!

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności - „Działaj Lokalnie".

Celem Konkursu  jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach Konkursu wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W tym roku do aplikowania zachęcamy organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę lub planują prowadzić działania na terenie gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki, Lipsko, Solec nad Wisłą.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o  charakterze dobra wspólnego,
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Dla instytucji, które są chętne do udziału w konkursie oferujemy bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.
 
INFOGRAFIKA DL
Termin szkolenia:
05.06.2018, godz. 10:30 
(ul. Kelles-Krauza 19, 26-600 Radom - wejście do ul. Niedziałkowskiego)
 Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: agnieszkabanasik.arka@gmail.com
Wnioski należy składać elektroniczną od 18.05.2018 do 17.06.2018, za pośrednictwem strony internetowej