Promesa na remont drogi gminnej

 Dnia 08 czerwca  Wójt Gminy Marek Szymczyk odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery promesę na remont drogi gminnej nr 195652W, w miejscowości  Zemborzyn.  

Środki te pochodzą z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona procedura związana z wyłonieniem wykonawcy w celu realizacji zadania .

DSC 09741DSC 09711DSC 09861