Dotacja na remont dachu budynku Urzędu Gminy

 W dniu 11 czerwca 2018 r.  w Warszawie w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbyło się podpisanie umowy na wymianę dachu na budynku Urzędu Gminy. 

Zakres robót obejmuje wymianę więźby dachowej oraz całego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem .Dotację celową w kwocie 255 733 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podpisał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan prof. Jakub Lewicki i Wójt Gminy Solec nad Wisłą Pan Marek Szymczyk.