Przebudowa drogi wojewódzkiej 754 w Solcu nad Wisłą

Zapraszamy do zapoznania się z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754.

Opracowanie podzielone

jest na 4 części (ark. 1 - rejon skrzyżowania ulic Podemłynie  i Radomska, ark. 2 - ul. Radomska, ark. 3 -  ul. Jana Wnuka, ark. 4 – ul. Strażacka).

Arkusz-1

Arkusz-2

Arkusz-3

Arkusz-4