Wnioski o świadczenie dobry start 300+

 

Wnioski o świadczenie dobry start 300+ oraz wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

Wypełniony wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Solec nad Wisłą, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wnioski można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej już od dnia 1 lipca 2018 r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia dla rodzin dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą od miesiąca lipca.

Wzory wniosków umieszczone są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl