Informacja dla producentów rolnych SUSZA

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Solec nad Wisłą szkód w uprawach rolnych spowodowanych zjawiskiem suszy rolniczej w okresie 01.04.2018–20.06.2018 Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza występuje wśród upraw:  zbóż jarych, Zbóż ozimych, Roślin bobowatych, Krzewów owocowych, Warzyw gruntowych, Truskawek Tytoniu, Drzew owocowych, Rzepaku i rzepiku,

Równocześnie informujemy że możliwość zakwalifikowania uprawy do szacowania zależy od kategorii gleby (mapa kategorii gleb dostępna jest na stronie internetowej IUNG w zakładce System Monitoringu Suszy Rolniczej).

Wnioski o oszacowanie należy składać w terminie do dnia 10.07.2018r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą (pokój nr 3).

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania u Sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy oraz  poniżej niniejszej wiadomości.

Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich

. Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie za bieżący rok.

We wniosku należy wpisać wszystkie grunty, uprawy i zwierzęta posiadane
w gospodarstwie w danym roku.

do POBRANIA