Porządek LIII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała Nr LIII/287/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

b)      Uchwała Nr LIII/288/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

c)      Uchwała Nr LIII/289/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

d)     Uchwała Nr LIII/290/2018 w sprawie uzgodnienia projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Sadkowice.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.