IX Sesja Rady Gminy Solec nad Wisłą

Porządek
IX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą
w dniu 26 maja 2015 rok o godz. 12.00 w GOK–u

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
 4. Wyjaśnienia dotyczące drogi gminnej i powiatowej w Zemborzynie – Andrzej Zemeła – Dyrektor PZDP w Lipsku.
 5. Przedstawienie Radzie Gminy Statutów organizacyjno - prawnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
 6. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą.
 7. Podjęcie uchwał:

a)       Uchwała  Nr IX/50/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnej, Handlu i Usług oraz zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji.

b)       Uchwała  Nr IX/51/2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015 – 2027

c)       Uchwała  Nr IX/52/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku na rok 2015

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.