Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP z Gminy Solec nad Wisłą

 

 

received 1166

 

 received 1798710740218306

   W  dniu 29.08.2018 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.Milo nam poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Solec nad Wisłą uzyskał pozytywną akceptację i wkrótce jednostki OSP z terenu naszej gminy wzbogacą się w nowy sprzęt konieczny do ich codziennej pracy.Umowy przyznania dotacji pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości podpisywał w imieniu Ministra Sprawiedliwości -Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Pan Mikołaj Pawlak,a w imieniu Gminy Solec nad Wisłą -Wójt Gminy Pan Marek Szymczyk i Skarbnik Gminy Pani Ewa Sikorska.