ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PŁUC I KLATKI PIERSIOWEJ

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą zaprasza mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą w wieku 50-70 lat na bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej w okresie od 20 sierpnia do 15 grudnia 2018 r. w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n. Wczesne Wykrywanie Raka Płuca finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia.

Główne kryterium stanowią osoby PALĄCE

Badania tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania są wykonywane w Pracowni Tomografii Komputerowej ENDOMED w Radomiu, ul. Kilińskiego 6, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę

                                                                                                   (druk skierowania)

Rejestracja pacjentów
tel. 48 340 02 35 wew. 2   
606 169 637 wew. 2

Szybkie zdiagnozowanie pacjentów podejrzanych onkologiczne w wyniku badania CT pozwoli na ich natychmiastowe leczenie w placówkach specjalistycznych, do których zostaną po badaniu skierowani (w pierwszej kolejności, poza kolejką NFZ).

ZAPRASZAMY!!!