Umowy na remont dachu siedziby Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, podpisana

 

 

z1

W dniu dzisiejszym   podpisano umowę na roboty budowlane ,,  Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą ” . Zakres robót obejmuje wymianę  konstrukcji dachu oraz pokrycie jego powierzchni blachą tytanowo – cynkową.   Zadanie jest współfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a całkowity koszt inwestycji to

651 926,70 ( sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 70 /100 ) . Prace rozpoczną się wkrótce, a ich zakończenie zaplanowano na 15 listopada bieżącego roku . W podpisaniu umowy uczestniczyli: przedstawiciel wykonawcy Zakładu Budowlano - Stolarsko -Remontowego Pan Andrzej Babula oraz Wójt Gminy Pan  Marek Szymczyk .