PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania

- POKÓJ NR 3

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1,
27-320 Solec nad Wisłą

w godzinach 7:30- 15:30

w terminie do21 września 2018 r. godz: 15:00