Porządek LV Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 26 września 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2018 r.

4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą.

5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Solec nad Wisłą w kadencji 2014-2018.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Solcu nad Wisłą w kadencji 2014-2018.

8. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała Nr LV/295/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Solcu nad Wisłą.

b)      Uchwała Nr LV/296/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

c)      Uchwała Nr LV/297/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.