Rozpoczęto nabór wniosków w ramach rządowego programu "Czyste powietrze".

 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że od dnia 19.09.2018 r. osoby fizyczne w tym mieszkańcy naszej gminy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w ramach rządowego programu "Czyste powietrze". Wnioski w tej sprawie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Bliższe informacje dotyczące zasad funkcjonowania programu znajdują się na stronie internetowej http://www.wfosigw.pl/ link do portalu beneficjenta dostępny jest pod adresem https://portal.wfosigw.pl/

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program priorytetowy "Czyste powietrze" ma na celu poprawę efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza z nowych budynków jednorodzinnych. Jego całkowity budżet to 103 mld zł. Będzie on realizowany przez Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bank Ochrony Środowiska. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Program Czyste Powietrze dotyczy udzielania:

Dotacji do:

- wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe,

-  termomodernizacji (docieplenia) budynków jednorodzinnych.

Pożyczki zwrotnej do:

- kolektorów słonecznych,

- mikroinstalacji  fotowoltaicznych.

Załączniki:

ogloszenie.pdf - Ogłoszenie o naborze

ulotka informacyjna o programie

 Prezentacja