Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2018/G

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „ Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w terminie od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.


Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

http://www.krzemiennykrag.info/2018/10/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-22018g/