Porządek I sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

 

 

w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 14:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie  sesji.
  2. Przekazanie  prowadzenia  obrad  najstarszemu  wiekiem  Radnemu.
  3. Złożenie  ślubowania  przez  Radnych.
  4. Złożenie  ślubowania  przez  Wójta.
  5. Wybór  Przewodniczącego  Rady.
  6. Zakończenie  obrad.