Wieczór z „Piosenką i Pieśnią Patriotyczną DLA OJCZYZNY” 2018r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

   „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro Ojczyznę”.                   Jan Paweł II

                     13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbył się  Wieczór z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną Dla Ojczyzny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczór, swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Wiesław Cieślak sekretarz  gminy,  Ewa Sikorska  skarbnik gminy , Jerzy Cieślik  dyrektor  PSP w Pawłowicach, Bożena Kopcińska dyrektor MOS w Solcu nad Wisłą, Marcin Węgłowski dyrektor  ZSP w Solcu nad Wisłą, Władysław Bajkowski redaktor Twojego Radia Lipsko, Irena Kościelecka Bajkowska prezes  Stowarzyszenia UTW. Przybyli również rodzice  młodych wykonawców  i mieszkańcy lokalnego środowiska.

            W atmosferę wieczoru wprowadził Wiesław Cieślak sekretarz gminy  mówiąc o obchodach w naszej gminie stulecia  niepodległości  Polski o  randze  dla nas Polaków  tego niezwykłego święta.  

Następnie  Dla Ojczyzny  wybrane utwory zaśpiewali,  uczniowie wraz  nauczycielkami  z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Pawłowicach:  Julia Bojek, Natalia Bojek oraz  pani Monika Bojek,  Marysia Szewczyk, Kinga Tuszyńska, Rafał Bubnik oraz  pani Agnieszka  Polak.   Z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym pod kierunkiem Anny Kowaleczka  wystąpili uczniowie: Michalina Wiatrowska , Wiktor Niedziela , Wiktor Cichoński i Bartosz Groszek. Weronika Kaczorowska  i  Marta Krowiak   z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą zaśpiewały: Miejcie Nadzieję i Pierwszą Brygadę . Przy akompaniamencie Jakuba Zakrzewskiego w  jego wykonaniu  wysłuchaliśmy  utworu  Polskie drogi,  a w układzie ze wstążkami   zaprezentowała  się Dorota Świejko. Wychowankowie przygotowani przez Izabele Mgłosiek, Annę Kowaleczka, Agatę Zawadzką  i  Anetę Gębską.

W patriotycznym repertuarze, przygotowanym przez Barbarę Cieślę wystąpiły uczennice  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą: Marysia Skalińska w interpretacji utworu Warto jest walczyć, Julia Szołajska i Kasia Kołacz  w utworze Miasto 44,   oraz Julia Siwierska, Julia Łomnicka i Wiktoria Olender przy akompaniamencie i pod kierunkiem Małgorzaty Szot Wróblewskiej wykonały Pieśń Drużyn Ochotniczych z 1915 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą  reprezentowały uczennice: Julia Matuska- Tchnienie Wolności ,Gosia Niezgoda, Paulina Rokita, Julia Matuska  Ułani,Ułani Uczennice przygotowane przez Agnieszkę Sejko i Katarzynę Sas.

Powszechnie znane śpiewy żołnierskie  o ułanach, białych różach, czy piechocie określane mianem legionowych,  pieśni niepodległości głęboko zakorzenionych  w naszej  tradycji  wykonał Zespół Śpiewaczy Powiślacy m.in. Warczą karabiny, Hej, hej ułani,Łączko, łączko zielona.

Na koniec podziękowano  przybyłym gościom ,wszystkim występującym, nauczycielom, opiekunom,  wspaniałej widowni,  która  na stojąco owacyjnie dziękowała wykonawcom .   Zwieńczeniem wieczoru  było wspólne  śpiewanie z Powiślakami    Wojenko, Wojenko i Hej, hej ułani.   Nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji, kulturze, ale trzeba również tworzyć nową, naszą własną historię.

Fotoreportaż