KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ

 

 

Klauzula SESJE RADY GMINY 1