Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 listopada 2018r.

 

 

 

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Solec nad Wisłą  z dnia 27 listopada 2018r.

Zarzadzenie 78.