Porządek IV Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 

w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr IV/32/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2019 r.

b) Uchwała Nr IV/33/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVI/241/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku na rok 2018.

c) Uchwała Nr IV/34/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą  na lata 2018-2027.

d) Uchwała Nr IV/35/2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 rok.

e) Uchwała Nr IV/36/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad sesji.