Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą z dnia 19 lutego 2015 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy
w Solcu nad Wisłą

w wyborach uzupełniajacych do rad gmin

zarządzonych na dzień 29 marca 2015  roku    pobierz