Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że w roku 2019 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się w następujących terminach:

I termin - od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz stosownymi oświadczeniami.

II termin - od 1 do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz stosownymi oświadczeniami.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oraz stosownymi oświadczeniami należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:  1 - 30 kwietnia 2019 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aktualne wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku dostępne są w zakładce Dla interesanta na stronie www.solec.pl oraz w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą.