Spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk  serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą  na spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Spotkanie odbędzie się w środę 30 stycznia br. o godz.19.00 w Remizie OSP Solec nad Wisłą  . Gminy pozyskały ponad 8,5 mln zł dla mieszkańców gminy Rzeczniów, Solec nad Wisłą i Ciepielów. Dotacja unijna zostanie przeznaczona na budowę instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkalnych położonych na terenie trzech gmin.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 10 mln zł realizowany będzie z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie mieszkańców, którzy w 2016 roku podpisali umowy o dofinansowanie instalacji oraz osoby, które chcą przystąpić do projektu w naborze uzupełniającym.

 roof1