Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Solec nad Wisłą zakończone

 

 

Od 16 stycznia do 5 lutego bieżącego roku trwały w Gminie Solec nad Wisłą wybory sołtysów i rad sołeckich.

W trakcie zebrań wiejskich dotychczasowi sołtysi przedstawiali sprawozdania ze swojej działalności w mijającej kadencji. Podczas tych spotkań mieszkańcy poruszali tematy związane z poprawą stanu dróg, a także wiele nurtujących problemów oraz istotnych spraw dla ich miejscowości.

W zdecydowanej większości, bo aż w 16 sołectwach, sołtysami zostały wybrane osoby, które dotychczas pełniły te funkcje. Zmiana osoby na stanowisku sołtysa nastąpiła w pięciu sołectwach.

Poniżej prezentujemy wybranych sołtysów i członków rad sołeckich:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

 1.  

Boiska 

Anna Masternak

Gajek Adam

Gajek Bogumiła

Świątek Paweł

Trepiak Rafał

 1.  

Boiska-Kolonia

Tadeusz Draganek

Draganek Ewa

Gumińska Romualda

Sajnóg Robert

Życiński Kamil

 1.  

Dziurków

Wacław Zając

Jóźwik Antoni

Kowaleczko Romuald

Skrzek Władysław

Tylec Tomasz

 1.  

Glina

Radosław Kucharczyk

Bojek Monika

Mongard Ilona

Traczyk Tomasz

Witczak Magdalena

 1.  

Kalinówek

Kamil Pękala

Burek Ewa

Jąder Sławomir

Lasota Małgorzata

Szymańska Elżbieta

 1.  

Kępa Piotrowińska

Eugeniusz Pakuła

Czyż Grzegorz

Ćwintal Tadeusz

Gogół Paweł

Kowaleczka Mirosław

 1.  

Kłudzie

Marek Mazurek

Mazurek Bożena

Mazurek Teresa

Mazurek Wojciech

Szymańska Zofia

 1.  

Kolonia Nadwiślańska

Tadeusz Szczerba

Burek Beata

Łyjak Tadeusz

Wróbel Adam

Zygmunt Marcin

 1.  

Las Gliniański

Krzysztof Woźniak

Adamczyk Wiesław

Łyjak Grzegorz

Kalinowski Mirosław

Szewczyk Roman

 1.  

Marianów

Bodgan Minkina

Glista Maciej

Główka Grzegorz

Kowalczyk Krzysztof

Urban Teresa

 

 1.  

Pawłowice

Jacek Osojca

Kucharczyk Grzegorz

Sołtykiewicz Renata

Studniarz Grzegorz

Wiśniewska Wiesława

 1.  

Przedmieście Bliższe

Marek Krawczyk

Czaja Janusz

Jabłońska Małgorzata

Krawczyk Iwona

Nowicka Dominika

 1.  

Przedmieście Dalsze

Ryszard Chmielnicki

Kozak Paweł

Krawczyk Leszek

Owczarek Teresa

Nowicka Zygfryda

 1.  

Sadkowice

Kazimierz Szewczyk

Gałek Szymon

Jaros Mariusz

Kozak Jan

Szewczyk Mariusz

 1.  

Sadkowice-Kolonia

Damian Bojek

Kręcka Urszula

Krzak Danuta

Łukawski Piotr

Matuska Dariusz

 1.  

Słuszczyn

Andrzej Szczerba

Kędzierska Małgorzata

Przydatek Stefan

Szymanowski Franciszek

Węgłowska Władysława

 1.  

Solec nad Wisłą

Zbigniew Chmielnicki

Cybulski Zbigniew

Jarosz Maria

Morawska Krystyna

Partyka Łukasz

 1.  

Wola Pawłowska

Marzena Czerwonka

Gawlik Krzysztof

Kandyba Jadwiga

Kowalski Grzegorz

Mączyńska Anna

 

 1.  

Zemborzyn Drugi

Józef Trela

Główka Tomasz

Sas Konrad

Trela Łukasz

Zarzycki Jacek

 1.  

Zemborzyn Pierwszy

Renata Sochaj

Figuła Jerzy

Kowalczyk Katarzyna

Matuska Aneta

Rosicki Dariusz

 1.  

Zemborzyn-Kolonia

Halina Smagieł

Chojka Roman

Matuska Janina

Sas Sylwester

Sas Zenon

 

W czwartek 14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbyło się spotkanie z byłymi i nowo wybranymi sołtysami gminy Solec nad Wisłą.

 Uczestników wydarzenia przywitał Pan  Marek Szymczyk- Wójt Gminy Solec nad Wisłą. Spotkanie  było okazją do podziękowania tym, którzy tę funkcje pełnili przez minione 4 lata. Otrzymali oni z rąk Wójta Gminy dyplomy uznania za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Nowo wybrani zaś pamiątkowe gratulacje.

Ważnym tematem, było wyjaśnienie i omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami, spraw bieżących Gminy, i informacji o planowanych na bieżący rok inwestycjach.

Następnie pracownik gminy przeprowadził szkolenie na temat”Ochrony danych osobowych” oraz poinformował sołtysów o ich obowiązkach w tym zakresie.

Na zakończenie Pan Wójt jeszcze raz pogratulował wszystkim wyboru, podkreślił niezwykle ważną rolę społeczną, jaką pełnią sołtysi w gminie i życzył wszystkim owocnej współpracy dla dobra każdej wsi i całej gminy.

 DSC 6843DSC 6836