Porządek VI Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą.
  5. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała nr VI/49/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

b) Uchwała nr VI/50/2019 w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

c) Uchwała nr VI/51/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

d) Uchwała nr VI/52/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.