Podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą: „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”.

Instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła zaczynają się trwale wpisywać w krajobraz. Nic dziwnego – większość z nas chciałaby ograniczyć do minimum rachunki za prąd i ciepłą wodę dzięki fotoogniwom czy powietrznym pompom ciepła. Dostrzegając dużą popularność odnawialnych źródeł energii, Gmina Solec nad Wisłą, wraz z Gminą Rzeczniów( liderem projektu) i Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii.

Miło nam Państwa poinformować, że pierwszego marca br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu podpisana została umowa na realizację projektu pod nazwą: „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Dotacja unijna w kwocie 8 646 732,72 zł zostanie przeznaczona na budowę instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody.

Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Rafał Rajkowski, natomiast gminy uczestniczące w projekcie wójtowie: Karol Burek z Rzeczniowa, Artur Szewczyk wójt Ciepielowa, oraz Marek Szymczyk wójt Gminy Solec nad Wisłą. Projekt, którego całkowita wartość wynosi 10 808 416,02 zł realizowany będzie z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Fundusze przeznaczone zostaną na montaż aż 506 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mieszkańcy objęci projektem montażu instalacji będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii, oszczędzając na opłatach za energię elektryczną oraz zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej  z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  i pyłów oraz wzrost jakości powietrza w gminach.

 

fot 1 5fot 1 3fot 1 2