Porządek VII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019 r.
  4. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą.

Podjęcie uchwał :

a)     Uchwała nr VII/53/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

b)     Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

c)     Uchwała nr VII/55/2019 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020.

d)     Uchwała nr VII/56/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.

e)     Uchwała nr VII/57/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.

f)      Uchwała nr VII/58/2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.