Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 19 kwietnia 2019r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
W DNIU 19 KWIETNIA 2019 r. (PIĄTEK)  URZĄD  GMINY  W  SOLCU  NAD  WISŁĄ ,PRZYJMUJE  INTERESANTÓW  DO  GODZINY  1200.
ZA  POWSTAŁE  UTRUDNIENIA  PRZEPRASZAMY.