Porządek VIII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 marca 2019 r.
  4. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miejscowości i sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów.
  5. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą za 2018 r.
  6. Informacja o stanie dróg gminnych.
  7. Podjęcie uchwał :

a)     Uchwała nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Solec nad Wisłą.

b)     Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 –2024.

c)     Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

d)     Uchwała nr VIII/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

 

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.