INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Solec nad Wisłą obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr1, w liczbie 2,
- Nr2, w liczbie 1,
- Nr3, w liczbie 1,
- Nr4, w liczbie 1,
- Nr5, w liczbie 1,
- Nr6, w liczbie 1,
- Nr7, w liczbie 1,
- Nr8, w liczbie 1,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

                     

                                                                                                        Komisarz Wyborczy w Radomiu I

                                                                                                            Łukasz Kluska