INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

 

 

babki z krzemienia1
Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt” rozpoczyna realizację projektu pn. „Babki
z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 30.11.2020 r.
Projekt skierowany jest do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, integracja środowisk kobiecych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.
Na uczestniczki czekają oryginalne i jedyne w swoim rodzaju warsztaty, min. sztuka profesjonalnego opowiadania, cykl warsztatów kulinarnych i zielarskich czy blok zdrowotno-rekreacyjny połączony z promocją zdrowego stylu życia. To również innowacyjne działania animacyjne takie jak gra wiejska „Chleb z masłem” czy inspirujące wizyty studyjne do najciekawszych miejsc w Polsce związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich.
W projekcie przewidzieliśmy następujące kryteria rekrutacji:
1.     Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Krzemienny Krąg” powyżej 60 roku życia.
2.     Poziom aktywności na polu działalności organizacji kobiecych.
3.     Liczba zrealizowanych inicjatyw/projektów na rzecz poprawy warunków życia kobiet na obszarach wiejskich.
W załączeniu podajemy formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie, który do dn. 3 czerwca 2019 należy przesłać na adres emailowy: edubalt@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” pod adres Bałtów 55.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zamieszczenie powyższej informacji wraz z banerem, który stanowi załącznik do wiadomości i formularzem zgłoszeniowym na Państwa stronach internetowych.