ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 10.06.2019r. w sprawie: ustalenia
dnia wolnego od pracy

DO POBRANIA