INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Solec nad Wisłą w dniach od 24 maja do 31 maja 2019 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przekroczenie stanu ostrzegawczego i alarmowego rzek Wisły, Kamiennej, Krępianki (podtopienia, podsiąki) - rolnicy których uprawy uległy uszkodzeniu przez            w/w  zjawisko mogą składać do Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą wnioski o oszacowanie powstałych szkód.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w terminie do 01 lipca 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą.

Wniosek jest dostępny do pobrania:

- w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, sekretariat (pokój nr 3);

- na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.solec.pl. zakładka dla interesantów;

Do wniosku należy dołączyć:

Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

                                                                                                        

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                          /-/ Marek Szymczyk