Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Solcu nad Wisłą

 

 

JUBILEUSZ 100 OSP SOPEC b