ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019

WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

z dnia 25 czerwca 2019 roku

                                           w sprawie   skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą  w okresie upałów. Do POBRANIA