Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy wsprawie odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

 

 

zarzaszenie