Jubileusz 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

 

W dniu 6 lipca 2019 r. w Gminie Solec nad Wisłą odbyła się niezwykła uroczystość - Jubileusz 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą połączony z Gminnym Dniem Strażaka 2019 oraz przekazaniem jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA P 360.

Uroczystość rozpoczęto zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów, skąd druhowie oraz zaproszeni goście przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Kozienic udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą. Po meldunku dowódcy uroczystości nastąpił przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. Następnie Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości, a dh Łukasz Łyczkowski Prezes OSP w Solcu nad Wisłą przedstawił rys historyczny jednostki.

Jednostka OSP w Solcu nad Wisłą została odznaczona: Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu nad Wisłą otrzymała również wyróżnienie honorowe od Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artura Gonery, Medal Pamiątkowy „PRO MAZOVIA” nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej”.

 W trakcie uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie średniego  samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na podwoziu- SCANIA typ P 360. Aktu przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez bp. Henryka Tomasika oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja.

Obchody 100-lecia zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku
o zakończeniu obchodów jubileuszowych. Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik. Został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego. Swoje stoisko zaprezentował również 62. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony terytorialnej w Radomiu. Ochotnicy mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej zaprezentowanej przez druhów z OSP w Skaryszewie.

W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Przedstawiciel Posłów na Sejm: Anny Kwiecień, Dariusza Bąka, Andrzeja Kosztownika, bp. Henryk Tomasik- Biskup Radomski, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,  bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, nadbryg w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk, ks.kan. dr Krzysztof Maj- Kapelan Strażaków Powiatu lipskiego, płk rez. Stanisław Kalski Wiceprezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP,  dr hab. Bogdan Michailiuk prof. Akademii Sztuki Wojennej - Kierownik Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Tomasz Wencel Kontradmirał CLSI,  dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, mł. insp. Wojciech Brandt Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Jarosław Bajor – Zastępca Komendanta PSP w Lipsku, st. kpt. Karol Ziętala Kierownik Sekcji KW PSP w Warszawie, asp. Dawid Gębka - Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, Ewa Choroś, Norbert Ciupiński Przedstawiciele NLP w Zwoleniu, Janusz Witczak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów, Artur Dygas- Sekretarz MiG Lipsko, Tadeusz Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Solec nad Wisłą, Władysław Bajkowski Redaktor Naczelny Twoje Radio Lipsko, Hubert Januszewski Dyrektor „Remondis” Ostrowiec św., Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Tadeusz Durak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, lek. wet Monika Mączka Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lipsku,  Marcin Węgłowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, Iwona Borek – Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą,  Jerzy Cieślik Dyrektor PSP w Pawłowicach, Bożena Kopcińska Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą.  

 Zapraszamy do fotorelacji.