Podpisano umowy w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

 

Dnia 17 lipca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie podpisano umowy w ramach programu MIAS Mazowsze 2019 dla gmin powiatu lipskiego.  Program Samorządu Województwa Mazowieckiego jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Samorząd Województwa reprezentowali  Wicemarszałek – Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku – Tomasz Śmietanka

W uroczystym podpisaniu umów ze strony Naszej Gminy uczestniczyli: Wójt – Marek Szymczyk, Skarbnik – Ewa Sikorska oraz sołtysi wsi w których będą realizowane zadania. W edycji 2019 każda gmina mogła złożyć maksymalnie 5 wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

  1. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – sołtys Wacław Zając
  2. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym– sołtys Marek Krawczyk
  3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu– sołtys Damian Bojek
  4. Wykonanie nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad Wisłą – sołtys Zbigniew Chmielnicki
  5. Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Pawłowicach– sołtys Jacek Osojca

Przedstawiciele Sejmiku zapowiedzieli kontynuacje programu w latach następnych, gdzie będą mogły skorzystać kolejne sołectwa, które w dwóch pierwszych edycjach nie realizowały zadań. 

1234f

 

 

DSC01713

 

DSC01710

 

DSC01708