Porządek XI Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

  

w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 11:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2019 r.
  4. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca spraw bieżących beneficjentów na 2019
  1. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

b)Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.

c) Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.

d)Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

e)   Uchwała Nr XI/89/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad sesji.