Informacja dotycząca dodatków do zasiłków rodzinnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu nad Wisłą przypomina
o konieczności dostarczenia zaświadczeń/ oświadczeń o kontynuowaniu nauki
w szkole i ewentualnym zameldowaniu w miejscu pobierania nauki (np.: bursa, internat, stancja).

Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń  od 1 września do 10 września 2019 na rok szkolny 2019/2020.

          Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem wypłat dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
i zamieszkiwania poza miejscem zamieszkania.