Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 08.08.2019r.

W sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu ,, Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   w roku 2020”.

 

Do Pobrania