ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 22 sierpnia 2019r.

w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Solec nad Wisłą odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i plakatów komitetów wyborczych, związanych z przeprowadzeniem  wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

DO POBRANIA