Porządek XIII Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 

w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów:

a)   z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 lipca 2019 r.

b)   z posiedzenia Rady Gminy w dniu 9 sierpnia 2019 r.

  1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020.
  2. Podjęcie uchwał:

a)   Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą,

b)  Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie diet dla  radnych Gminy Solec nad Wisłą na czas VIII kadencji 2018-2023,

c)   Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na ławników,

d)  Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,

e)   Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą,

f)    Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad sesji.