Warto było czekać.....

Z ogromną satysfakcją chciałem poinformować mieszkańców Naszej Gminy, a szczególnie dzieci i młodzież. Nasz wniosek ,,budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą i Szkole Podstawowej w Pawłowicach " w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą ,, Sportowa polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej " został pozytywnie zaopiniowany i przekazany do dofinansowania w roku 2020 . Kwota dofinansowania to aż 771 700, 00 złotych ( siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych ). Taki oto prezent na rozpoczęcie nowego roku szkolnego otrzymaliśmy od Ministerstwa Sportu i Turystyki

6 boiska 46 boiska 26 boiska 6