ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 13.09. 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

 

 Do POBRANIE