Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

 

INFORMACJA

 

W związku z możliwością uzyskania  dofinansowania w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy Solec nad Wisłą niezbędnych informacji dotyczących lokalizacji, rodzaju i ilości odpadów kwalifikujących się do utylizacji takich jak:

  • Folii rolniczych;
  • Siatki i sznurka do owijania balotów;
  • Opakowaniach po nawozach;
  • Big Bag,

Wypełnione ankiety należy składać w terminie do dnia 25.10.2019 r. do Urzędu Gminy Solec nad Wisłą, ul Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, pok. nr 3 (sekretariat), w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@solec.pl.

Po zakończonym rozeznaniu co do ilości odpadów i stopniu zainteresowania przedmiotowym projektem, Gmina Solec nad Wisłą podejmie stosowne działania mające na celu pozyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację odpadów.

Załączniki:

1. Ankieta.