Ogłoszono przetarg na Odnawialne Źródła Energii

 

 podpisanie 2podpisanie 1

Po prawie roku od podpisania umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego  na realizację projektu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii dla gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą o wartości 10,8 miliona złotych (w tym: 8,64 miliona unijnego dofinansowania), właśnie został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Rozstrzygnięcie przetargu, który ze względu na wartość 10,8 miliona złotych jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest planowane na dzień 18 listopada 2019 rok. Zaś wykonanie całej umowy do dnia 30 października 2020 roku. To bardzo dobra informacja dla beneficjentów którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie który poza czynnikiem ekonomicznym ma bardzo  korzystny wpływ na ochronę środowiska. O kolejnych postępach prac związanych z przedsięwzięciem będziemy Państwa z przyjemnością informować.  

Całkowity koszt inwestycji na terenie Gminy Solec nad Wisłą to 2 941 120,02

- dofinansowanie 2 352 776,00

- wkład własny ( w tym wpłaty mieszkańców) 558 344,04

Szczegółowy podział na poszczególne zadania projektu przedstawia się następująco:

w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie 43 zestawów):

-19 zestawów (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 1,4kWi zasobnika 300 dm3),

- 24 zestawy (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 2,8kWi zasobnika400 dm3)

w zakresie instalacji fotowoltaicznych

a)  w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie82 zestawów):

c1) na budynkach mieszkalnych osób fizycznych:

-     4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 7 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,1 kWp,

-     17 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,4kWp,

-     10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 9 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7kWp,

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3kWp,

-     23 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,3kWp,

-     7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,6kWp,

-     7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,9kWp,

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,2 kWp,

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,8kWp,

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1kWp,

-     3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,4kWp,

-     3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6kWp,

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 28 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8,4kWp,

c1) na budynkach użyteczności publicznej:

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 166szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 49,8kWp

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie  gminy Solec nad Wisłą

a)  w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie 11 pomp):

-     3 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 2,85 kW,

-     5 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 10 kW,

-     3 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 15 kW,